Skip to main content

An t-aon lána tástála IVA faoi úinéireacht phríobháideach sa Ríocht Aontaithe

Cuireann ár n-áis tástála a oibrítear go príobháideach seirbhís uathúil ar fáil dár gcustaiméirí.

Mar gheall ar an gcaidreamh atá againn le DVSA na RA a mhair thar na blianta, is féidir linn luas agus áisiúlacht ár saoráide tástála IVA féin faoi úinéireacht phríobháideach a sholáthar dár gcustaiméirí.

Ceannairí tionscail

My Car Import tá siad ina gceannairí tionscail san earnáil IVA agus meallann siad gluaisteáin agus custaiméirí ó gach cearn den domhan a bhfuil meas acu ar an tástáil agus an t-aistriú clárúcháin carranna is tapúla agus is oilte sa RA.

Amanna feithimh níos giorra

Tugann an DVSA cuairt ar ár saoráid ar feadh laethanta iomadúla gach seachtain agus ní dhéanann siad ach gluaisteáin ár gcustaiméirí a thástáil.
Rialaimid cad iad na gluaisteáin a thástáiltear agus cathain. Mar gheall ar ár gcumas an sceideal tástála a rialú chomh maith leis an méid tástálacha is féidir linn a dhéanamh, is féidir linn an t-am a thógann sé chun do charr a bheith comhlíontach agus cláraithe sa RA a ghiorrú go suntasach.

Is sábháilte sa RA

Buntáiste eile ar leith a bhaineann le húsáid My Car Import is é sin nach gcaithfidh do charr riamh ár n-áis a fhágáil agus taisteal go dtí suíomh rialtais le tástáil a dhéanamh, laghdaítear aon fhachtóir riosca a bhaineann leis an gcarr ag taisteal áit eile sa RA agus próiseas i bhfad níos tapúla aththástála dá dteipfeadh air sa tástáil IVA.

Ceisteanna Coitianta

Cad é an tástáil IVA?

Is éard atá sa tástáil DVSA IVA, nó an tástáil Faofa Feithicle Aonair, ná tástáil a theastaíonn sa RA do chineálacha áirithe gluaisteán sular féidir iad a chlárú agus a úsáid ar an mbóthar. Is é cuspóir na tástála IVA a chinntiú go gcomhlíonann an carr na caighdeáin ábhartha sábháilteachta agus comhshaoil.

Baineann an tástáil IVA le gluaisteáin nach bhfuil incháilithe le haghaidh Faomhadh Cineál Feithicle Uile an Chomhphobail Eorpaigh, ar cineál ceadaithe é a chumhdaíonn tromlach na ngluaisteán nua a dhíoltar san AE. I measc na bhfeithiclí a dteastaíonn tástáil IVA uathu tá:

 1. Gluaisteáin trealaimh agus gluaisteáin amaitéaracha
 2. Gluaisteáin allmhairithe
 3. Gluaisteáin earraí troma (HGVanna) agus leantóirí
 4. Busanna agus cóistí
 5. Tacsaithe agus carranna príobháideacha ar cíos

Le linn na tástála IVA, scrúdóidh cigire cáilithe an carr agus seiceálfaidh sé go gcomhlíonann sé na ceanglais riachtanacha go léir. De ghnáth beidh raon seiceálacha san áireamh sa tástáil, lena n-áirítear:

 1. Seiceálacha sláine struchtúracha
 2. Seiceálacha soilsithe agus comharthaíochta
 3. Seiceálacha astuithe agus torainn
 4. Seiceálacha coscáin agus fionraí
 5. Seiceálacha eile ag brath ar an gcineál gluaisteáin

Má éiríonn leis an gcarr an tástáil IVA, eiseofar teastas IVA dó, ar féidir é a úsáid ansin chun an carr a chlárú le haghaidh úsáid bóthair.

Cad a tharlaíonn le linn na tástála?

Is tástáil í an tástáil DVSA IVA, nó an tástáil Faomhadh Feithicle Aonair, atá ag teastáil le haghaidh cineálacha áirithe gluaisteán sa RA sular féidir iad a chlárú le haghaidh úsáide bóithre. Is é cuspóir na tástála IVA a chinntiú go gcomhlíonann an carr na caighdeáin ábhartha sábháilteachta agus comhshaoil.

Le linn tástála DVSA IVA, scrúdóidh cigire cáilithe an carr agus seiceálfaidh sé go gcomhlíonann sé na ceanglais riachtanacha go léir. De ghnáth beidh raon seiceálacha san áireamh sa tástáil, lena n-áirítear:

 1. Seiceálacha aitheantais: Fíoróidh an cigire gurb ionann an carr agus an carr a bhfuil cur síos air ar an bhfoirm iarratais.
 2. Seiceálacha sláine struchtúracha: Seiceálfaidh an cigire go bhfuil an carr slán ó thaobh struchtúir de agus go gcomhlíonann sé na caighdeáin riachtanacha maidir le neart agus cobhsaíocht.
 3. Seiceálacha soilsithe agus comharthaíochta: Seiceálfaidh an cigire go bhfuil na soilse agus na comharthaí go léir ar an gcarr ag obair i gceart agus go gcomhlíonann siad na caighdeáin ábhartha.
 4. Seiceálacha astuithe agus torainn: Seiceálfaidh an cigire go gcomhlíonann an carr na caighdeáin ábhartha maidir le hastuithe agus torainn.
 5. Seiceálacha coscánaithe agus fionraí: Seiceálfaidh an cigire go bhfuil coscáin agus fionraí an ghluaisteáin in ord maith oibre agus go gcomhlíonann siad na caighdeáin ábhartha.
 6. Seiceálacha eile: Ag brath ar an gcineál gluaisteáin, féadfaidh an cigire seiceálacha breise a dhéanamh freisin, mar shampla córas breosla an ghluaisteáin, an córas leictreach, nó an chabhail a sheiceáil.

Má sháraíonn an carr an tástáil DVSA IVA, eiseofar deimhniú IVA dó, ar féidir é a úsáid ansin chun an carr a chlárú le haghaidh úsáid bóthair.

Cé hiad an DVSA?

Is gníomhaireacht rialtais sa Ríocht Aontaithe í an DVSA, nó an Ghníomhaireacht um Chaighdeáin Tiománaithe agus Feithiclí, atá freagrach as caighdeáin sábháilteachta ar bhóithre a chothabháil agus a chur chun cinn. Bunaíodh é in 2014 mar thoradh ar chumasc idir an Ghníomhaireacht um Chaighdeáin Tiomána (DSA) agus an Ghníomhaireacht um Sheirbhísí Feithiclí agus Oibreoirí (VOSA). Tá an DVSA freagrach as raon gníomhaíochtaí, lena n-áirítear:

 1. Tástálacha tiomána a dhéanamh le haghaidh tiománaithe gluaisteán, gluaisrothair agus gluaisteán tráchtála lena chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin riachtanacha chun tiomáint go sábháilte ar bhóithre na Ríochta Aontaithe.
 2. Maoirseacht agus rialáil a dhéanamh ar Theagascóirí Tiomána Formheasta (ADIs) agus iad a chlárú.
 3. Maoirseacht a dhéanamh ar thástáil MOT (Aireacht Iompair), ar cigireacht bhliantúil riachtanach í do charranna os cionn aois áirithe lena chinntiú go gcomhlíonann siad caighdeáin ródacmhainneachta agus comhshaoil.
 4. Caighdeáin sábháilteachta gluaisteán agus ródacmhainneachta a fhorfheidhmiú trí sheiceálacha agus iniúchtaí cois bóthair.
 5. A chinntiú go gcloíonn oibreoirí gluaisteán tráchtála le rialacháin uaireanta tiománaithe agus go gcoimeádann siad a gcuid gluaisteán i riocht sábháilte.
 6. Ábhair oideachais agus feachtais a sholáthar chun feasacht ar shábháilteacht ar bhóithre agus cleachtais tiomána shábháilte a chur chun cinn.

Tríd is tríd, is é misean an DVSA cur le bóithre níos sábháilte sa RA trína chinntiú go gcomhlíonann tiománaithe, gluaisteáin agus teagascóirí tiomána na caighdeáin riachtanacha agus go gcoimeádtar iad.

Cad a tharlóidh má theipeann ar mo charr a thástáil IVA?

Má theipeann ar charr tástáil DVSA IVA (Faomhadh Feithicle Aonair), cuirfear in iúl don úinéir na cúiseanna leis an teip agus na céimeanna riachtanacha chun dul i ngleic leis na saincheisteanna. Beidh orainn na mionathruithe nó deisiúcháin riachtanacha a dhéanamh ar an gcarr chun é a thabhairt suas go dtí na caighdeáin riachtanacha.

Nuair a bheidh na modhnuithe nó na deisiúcháin déanta, beidh gá an carr a aththástáil. Beidh ar an úinéir táille atástaithe a íoc don dara tástáil IVA. Má éiríonn leis an gcarr an atástáil a dhéanamh, eiseofar deimhniú IVA, ar féidir é a úsáid ansin chun an carr a chlárú le haghaidh úsáid bóthair.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an tástáil IVA deartha chun a chinntiú go bhfuil gluaisteáin sábháilte agus neamhdhíobhálach don chomhshaol le húsáid ar bhóithre na Ríochta Aontaithe. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach aghaidh a thabhairt ar aon saincheisteanna a aithníodh le linn na tástála chun a chinntiú go gcomhlíonann an carr na caighdeáin riachtanacha agus gur féidir é a úsáid go dleathach ar an mbóthar.

Conas a fhaigheann tú Deimhniú Tástála IVA?

Chun deimhniú tástála DVSA IVA (Faomhadh Feithicle Aonair) a fháil, cuirimid isteach ar choinne tástála IVA ar dtús.

Nuair a bheidh an coinne sceidealta ag ár n-áis tástála, déanfaidh cigire cáilithe an tástáil IVA, lena n-áirítear raon seiceálacha chun a chinntiú go gcomhlíonann an carr na caighdeáin sábháilteachta agus comhshaoil ​​is gá.

Má éiríonn leis an gcarr an tástáil IVA, eiseofar deimhniú tástála IVA dúinn, ar féidir linn a úsáid ansin chun an carr a chlárú le haghaidh úsáid bóthair. Tá an deimhniú tástála IVA bailí ar feadh bliana ón dáta eisiúna.

Má theipeann ar an gcarr an tástáil IVA, cuirfimid in iúl duit na cúiseanna leis an teip agus na céimeanna riachtanacha chun dul i ngleic leis na saincheisteanna. Nuair a bheidh na modhnuithe nó na deisiúcháin riachtanacha déanta, beidh gá an carr a aththástáil, agus má éiríonn leis, eiseofar deimhniú IVA.

An féidir linn cabhrú le gluaisteáin a ullmhú don tástáil IVA?

My Car Import ullmhaíonn sé formhór na ngluaisteán dár gcustaiméirí sula ndéantar tástáil IVA. Déanfaidh ár bhfoireann teicneoirí intí measúnú ar an gcarr agus cinnteoidh siad go dtabharfar faoin obair go léir is gá chun go mbeidh an carr comhlíontach.

Ar an mbealach céanna, sa chás go dteipeann ar do charr tástáil IVA, táimid ar láimh chun an obair leasúcháin a dhéanamh chun go n-éireoidh le do charr an tástáil IVA níos déanaí.

Cá fhad a bhíonn amanna feithimh tástála IVA?

Féadfaidh an t-am feithimh do thástáil DVSA IVA (Faomhadh Feithicle Aonair) a bheith éagsúil ag brath ar roinnt fachtóirí, lena n-áirítear cineál an ghluaisteáin, suíomh an ionaid tástála, agus an t-éileamh ar choinní tástála tráth na háirithinte.

Go ginearálta, féadann an t-am feithimh do choinne tástála IVA raon ó chúpla lá go roinnt seachtainí nó fiú míonna, go háirithe le linn tréimhsí gnóthacha.

Ar an dea-uair, níl na hamanna agus na fadhbanna céanna ag baint lenár saoráid tástála faoi úinéireacht phríobháideach agus atá ag saoráid arna reáchtáil ag an rialtas.

 

Cad iad teipeanna tástála IVA coitianta?

Is scrúdú cuimsitheach é tástáil Faomhadh Feithicle Aonair (IVA) na Gníomhaireachta um Chaighdeáin Tiománaithe agus Feithiclí (DVSA) a dhéanann meastóireacht ar ghluaisteáin a tógadh nó a modhnaíodh i líon teoranta chun a chinntiú go gcomhlíonann siad na caighdeáin sábháilteachta agus comhshaoil ​​riachtanacha sula gceadaítear iad ar an mbóthar sa RA. Seo roinnt cúiseanna coitianta le teipeanna tástála IVA:

 1. Cáipéisíocht neamhleor: D’fhéadfadh teip a bheith mar thoradh ar dhoiciméid neamhiomlána nó míchearta, mar chlárú, pláta VIN, nó cruthúnas céannachta.
 2. VIN mícheart nó in easnamh: Má theipeann ar Uimhir Aitheantais Feithicle atá as láthair nó mícheart.
 3. Soilsiú agus comharthaíocht: Is cúiseanna coitianta teip iad saincheisteanna le ceannsoilse, táscairí, soilse coscáin, nó lampaí ceo cúil, mar shuíomh mícheart nó feidhmiúlacht.
 4. Córas coscánaithe: D'fhéadfadh teip a bheith mar thoradh ar fheidhmíocht choscánaithe neamhleor, éagothroime nó fadhbanna leis an gcosán láimhe.
 5. Stiúradh agus fionraí: D'fhéadfadh teip a bheith mar thoradh ar fhadhbanna leis an meicníocht stiúrtha nó le comhpháirteanna fionraí, mar shampla páirteanna caite nó damáiste.
 6. Boinn agus rothaí: Is féidir le teip tástála IVA a bheith mar thoradh ar mhéid na mbonn mícheart, cineál mícheart nó doimhneacht tráchta neamhleor.
 7. Astaíochtaí: Mura gcomhlíonann an carr na caighdeáin astaíochtaí riachtanacha, teipfidh sé sa tástáil IVA.
 8. Scátháin: Is féidir teip a bheith mar thoradh ar infheictheacht neamhleor mar gheall ar shocrú mícheart scátháin nó scátháin in easnamh.
 9. Criosanna sábhála agus ancaireachta: Is féidir le criosanna sábhála nach bhfuil suiteáilte i gceart, nach bhfuil ag feidhmiú i gceart, nó a bhfuil ancaireachta lag acu a bheith ina chúis le teip.

Má aimsímid aon cheann de na míreanna thuas nuair a thagann carr chuig an láthair, déanfaimid luachan chun na fadhbanna seo a leigheas sula ndéanfar tástáil ar an gcarr.

Faigh ceanglófar
Faigh ceanglófar