Cá as a bhfuil tú ag iompórtáil na feithicle?

Cé mhéid cánach a chaithfidh tú a íoc má tá do charr laistigh den AE?

Má tá tú ag tabhairt feithicil athláimhe isteach sa RA, ní gá duit CBL a íoc - fad is a d’íoc tú CBL i dtír eile den AE nuair a cheannaigh tú é, ach ní mór duit a NUA (fógra faoi theacht na feithicle) fógra do HMRC laistigh de 14 lá ó theacht na feithicle.

Má tá cónaí ort de ghnáth i dtír eile san AE agus má thugann tú feithicil leat ar chuairt shealadach chun na RA, ní gá duit fógra a thabhairt do HMRC, fad is a fhanfaidh tú ar feadh níos lú ná 6 mhí i dtréimhse 12 mhí.

Má tá tú ar chuairt shealadach ach má shocraíonn tú do charr a chlárú go buan sa RA tá 14 lá agat fógra a thabhairt do HMRC tar éis do chinnidh.

Cé mhéad cánach a chaithfidh tú a íoc má tá d’fheithicil ón taobh amuigh den AE?

Ag bogadh go dtí an Ríocht Aontaithe faoin scéim ToR

Má tá tú ag bogadh go dtí an Ríocht Aontaithe agus ag iarraidh d’fheithicil a thabhairt leat ansin ní gá duit aon dleacht ar allmhairí nó CBL a íoc. Tá sé seo ar an gcoinníoll go bhfuil úinéireacht agat ar an bhfeithicil le breis agus 6 mhí agus go bhfuil tú i do chónaí lasmuigh den AE le breis agus 12 mhí. Teastaíonn do shonrasc ceannaigh nó doiciméad cláraithe uainn chun fad úinéireachta feithicle agus bille fóntais 12 mhí d’aois, ráiteas bainc nó comhaontú ceannaigh / léasa maoine a chruthú chun an fad ama a bhí tú i do chónaí sa tír a chruthú.

Feithiclí faoi 30 bliain d’aois

A mhonaraítear lasmuigh den AE: Má allmhairíonn tú feithicil ón taobh amuigh den Aontas Eorpach (AE) a tógadh lasmuigh den AE freisin iarrfar ort dleacht ar allmhairí 10% agus CBL 20% a íoc chun í a scaoileadh ó chustam na RA. Ríomhtar é seo ar an méid a cheannaigh tú an fheithicil sa tír a bhfuil tú ag iompórtáil uaidh.

A mhonaraítear laistigh den AE: Má allmhairíonn tú feithicil ón taobh amuigh den AE a tógadh san AE ar dtús mar shampla Porsche 911 a tógadh i Stuttgart, an Ghearmáin. Caithfidh tú ráta comhréidh laghdaithe dleachta a íoc arb é £ 50 é agus 20% CBL ansin chun é a scaoileadh ó chustam na RA.

Gluaisteáin chlasaiceacha os cionn 30 bliain d’aois

In 2010 bhuaigh cás suntasach i gcoinne HMRC a d’athraigh na rialacha maidir leis an gcaoi a n-allmhairímid feithiclí atá os cionn 30 bliain d’aois. De ghnáth, iontrálfar feithiclí atá ina staid bhunaidh, gan athruithe suntasacha ar an bhfonnadh, ar an gcóras stiúrtha nó coscánaithe agus ar an inneall, atá 30 bliana d’aois ar a laghad, agus ar shamhail nó ar chineál nach bhfuil á dtáirgeadh a thuilleadh, faoin ráta stairiúil nialas dleacht agus CBL 5%.

Má tógadh feithiclí roimh 1950 ansin iontráiltear iad go huathoibríoch ag an ráta stairiúil dleachta nialasaigh agus CBL 5%. Chomh maith leis sin, d’fhormhór mór na tá feithiclí clasaiceacha MOT Díolmhaithe má tá siad os cionn 40 bliain d’aois.

Ceisteanna coitianta faoi cháin agus dleachtanna ar allmhairí feithiclí

Cad é an scéim Fógra maidir le Teacht Feithiclí?
Chun dliteanas cánach allmhairí feithiclí a láimhseáil níos fearr, thug an HMRC an córas NOVA isteach. Tá sé ann chun a chinntiú go n-íoctar CBL ar allmhairí agus tugann sé bealach do dhaoine aonair é sin a dhéanamh trí thairseach ar líne. Oibríonn an córas NOVA taobh leis an DVLA chun a ráthú nach féidir feithicil a chlárú go dtí go mbeidh an cháin socraithe.
An bhfuil na rátaí difriúil le haghaidh feithiclí tráchtála?
Cínte. D’fhéadfaí breathnú ar fheithiclí a mhonaraítear lasmuigh den AE amhail trucailí nó feithiclí earraí troma mar allmhairiú tráchtála a mheallann dleacht ar allmhairí 22% in ionad an 10% is gnách a mheallfadh carr de ghnáth. Braitheann sé seo go mór ar an bhfeithicil, áfach. Ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh agus féadfaimid d’iontráil NOVA a chomhlánú mar chuid dár seirbhís.
An bhfuil an dleacht ar allmhairí difriúil do ghluaisrothar?
Déantar gluaisrothair a éilíonn dleachtanna a íoc a bhandáil ag 6% nó 8% ag brath ar mhéid an innill.
An féidir leat cabhrú le hallmhairiú tráchtála?
Oibrímid le daoine aonair príobháideacha agus le heagraíochtaí trádála. Tar éis na mílte gluaisteán a allmhairiú thar na blianta is féidir linn comhairle agus cúnamh a thabhairt maidir le hiontráil NOVA - fiú má tá tú ag iompórtáil mar thrádálaí cláraithe CBL.

Testimonials

Cad a deir ár gcliaint

Faigh luachan chun d’fheithicil a iompórtáil le My Car Import

D'éirigh le My Import Import na mílte allmhairí feithiclí a dhéanamh ó thús go deireadh. Cibé áit a bhfuil d’fheithicil ar domhan, beimid in ann gach céim de do phróiseas allmhairithe agus cláraithe a láimhseáil. Tá líonra gníomhairí againn ar fud an domhain ar gach mór-roinn chun eolas agus muinín áitiúil cothrom le dáta a thabhairt dúinn cibé áit a bhfuil d’fheithicil suite.

Is muid an t-aon allmhaireoir gluaisteán sa RA a rinne infheistíocht shuntasach i saoráid tástála faofa ag an DVSA dár suíomh. Ciallaíonn sé seo go n-úsáideann cigirí DVSA ár lána tástála ar an láthair chun ceaduithe de chineál aonair a eisiúint d’fheithiclí ár gcliant. Agus muid i láthair ar fud an domhain agus ár dtiomantas leanúnach do gach gné de chomhlíonadh na RA, táimid chun tosaigh sa mhargadh inár réimse.

Faigh luachan chun d’fheithicil a iompórtáil agus a chlárú sa Ríocht Aontaithe?

D'éirigh le My Car Import clárúcháin a dhéanamh do na mílte feithicil allmhairithe. Cibé áit a bhfuil d’fheithicil ar domhan, beimid in ann gach céim de do phróiseas allmhairithe agus cláraithe a láimhseáil.

Agus muid i láthair ar fud an domhain agus ár dtiomantas leanúnach do gach gné de chomhlíonadh na RA, táimid chun tosaigh sa mhargadh inár réimse. Cibé an bhfuil tú ag iompórtáil d’fheithicil go pearsanta, ag iompórtáil ilfheithiclí go tráchtála, nó ag iarraidh ceaduithe de chineál toirt íseal a fháil d’fheithiclí atá á ndéanamh agat, tá an t-eolas agus na saoráidí againn chun do riachtanais uile a chomhlíonadh.

Ná bíodh aon leisce ort ár bhfoirm iarratais ar luachan a líonadh ionas gur féidir linn luachan a sholáthar chun d’fheithicil a allmhairiú chuig an Ríocht Aontaithe.