Tástáil IVA

Déanaimid bainistíocht ar ár sceideal tástála IVA ar an láthair

Gan aon amanna feithimh rialtais - táimid faoi úinéireacht phríobháideach agus is féidir linn d’fheithicil a fháil isteach le haghaidh a IVA níos gasta ná áit ar bith eile.

N16

Toisc gur leis an áitreabh muid agus go ndéanaimid idirchaidreamh leis an DVSA tá roinnt buntáistí luaite cheana. Ach mar na príomh-shaineolaithe sa Ríocht Aontaithe maidir le feithiclí a allmhairiú tugadh an cumas dúinn feithiclí a thástáil ar an láthair.

Ciallaíonn sé seo nach bhfágann d’fheithicil riamh taisteal chuig láthair rialtais chun go dtarlódh an tástáil agus táimid bródúil as a bheith in ann an tseirbhís seo a thairiscint dár gcustaiméirí.

Le sliotáin réamh-leithdháilte gach seachtain is féidir leat a bheith ag súil le hamanna cas níos tapa agus níos mó solúbthachta má thagann saincheist le tástáil IVA d’fheithiclí. Níl aon chuideachta eile sa Ríocht Aontaithe atá in ann seirbhís cosúil léi a thairiscint.

Cad is Faomhadh Feithicle Aonair ann?

AG DÉANAMH DO CHOMHLÍONADH FEITHICLÍ DO BHÓITHRE RA

N31

Seasann IVA do Cheadú Feithicil Aonair agus baineann sé le Faomhadh Cineál feithiclí sa RA. Is é atá i bhFormheas Cineál an próiseas a chinntíonn go gcomhlíonann feithiclí, a gcórais agus a gcomhpháirteanna, na caighdeáin chomhshaoil ​​agus sábháilteachta iomchuí le húsáid sa RA agus san Eoraip.

Le go mbeidh d’fheithicil cláraithe sa RA caithfidh sí a thaispeáint go bhfuil cineál éigin Faomhadh Cineál aici. I gcás feithiclí tiomána láimhe deise nua a sholáthraítear ag do mhiondíoltóir áitiúil soláthróidh an monaróir Faomhadh Cineál mais-scála dóibh ar a dtugtar deimhniú comhréireachta.

Maidir leis an gcuid eile dínn a bhfuil feithicil á hiompórtáil againn ón taobh amuigh den AE nó feithicil tiomána ar chlé, is féidir linn an tástáil IVA a úsáid chun an cineálcheadú a theastaíonn uainn chun ár bhfeithicil a chlárú.

Cad ba cheart duit a bheith ar an eolas faoi le linn na tástála IVA?

An chigireacht féin agus an méid a thástáiltear ar an bhfeithicil

Dodge Challenger a allmhairítear isteach sa RA

Sa Ríocht Aontaithe teastaíonn MOT ó gach feithicil chun a chruthú go bhfuil feithicil ‘fiú ar bhóthar’ agus sábháilte. Ach féachann an tástáil IVA ar an bhfeithicil ó dhearcadh difriúil. Déantar dearadh an fheithicil a mheas chun a chinntiú go gcomhlíonann sí rialacháin atá i bhfeidhm ar fud an AE.

An chuid is mó den am beidh tástáil IVA de dhíth ar fheithicil mura ndearnadh í a mhonarú laistigh den AE agus mura bhfuil sí níos sine ná deich mbliana d’aois toisc go bhfuil CoC san AE ina chruthúnas go bhfuil an fheithicil i gcomhréir cheana féin, b’fhéidir nach bhféadfadh tástáil IVA a dhéanamh a bheith ag teastáil mura féidir COC feithiclí monaraithe AE a fháil.

Cé hiad an DVSA?

An comhlacht rialaithe chun comhlíonadh feithiclí a chinntiú

Déanann an Ghníomhaireacht um Chaighdeáin Tiománaithe agus Feithiclí tástáil IVA ag stáisiún tástála DVSA nó in áitreabh ainmnithe atá ceadaithe ag DVSA cosúil lenár gceann féin. Tugann foireann an DVSA cuairt ar ár suíomh i rith na seachtaine agus déanann siad cigireachtaí ar fheithiclí ár gcliant in éineacht le duine dár dteicneoirí IVA. Is buntáiste ollmhór é teicneoir a bhfuil taithí agat a chur i láthair d’fheithicil le haghaidh tástála agus an fheithicil a chur i láthair le haghaidh tástála duit féin mar is minic go mbíonn ort comhpháirteanna áirithe den fheithicil a thaispeáint do scrúdaitheoir a d’fhéadfadh a bheith taobh thiar de phainéil Baile Átha Troim nó i gceantair atá deacair a bhaint amach den inneall Cuan. Nuair a bhíonn siad sásta eisíonn siad teastais pas IVA a úsáidimid chun d’fheithicil a chlárú leis an DVLA.

Beidh modhnú éigin de dhíth ar d’fheithicil i gcónaí chun ceadú de chineál na RA a bhaint amach agus tá taithí ag ár dteicneoirí d’fheithicil a ullmhú go caighdeán IVA agus mar sin nuair a dhéantar iniúchadh uirthi tá muinín againn go rithfidh sí gach uair.

Déileálfaimid leis an bpáipéar go léir a bhaineann le d’iarratas go leictreonach lenár dteagmhálaithe ag VOSA ionas nach gcuirfidh tú aon am amú ag postáil páipéarachas anonn is anall go dtí go mbeidh sé ceart.

ÁR SEIRBHÍSÍ

Cuirimid an tseirbhís iomlán iompórtála ar fáil

en English
X